al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Talarn

Codi
252154
Comarca
Pallars Jussà
Població
562
Superfície
27,95
Densitat
20,1
Altitud
572

Superfície (km²)

Municipi
27,95
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
20,1
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
349
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
213
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
562
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
53
Comarca
1.570
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
411
Comarca
8.276
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
85
Comarca
2.521
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
832
Catalunya
256.427

Població

Municipi
562
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
809
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
270
Comarca
4.395
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
48
Comarca
1.244
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
308
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
349
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
26
Comarca
761
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
141
Comarca
3.881
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
37
Comarca
1.277
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
524
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
213
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
308
Comarca
9.552
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
190
Comarca
1.288
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
64
Comarca
2.359
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
562
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
530
Comarca
11.356
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
32
Comarca
1.843
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
562
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
331
Comarca
5.785
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
18
Comarca
971
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
349
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
199
Comarca
5.571
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
872
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
213
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
636
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
19
Comarca
641
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
34
Comarca
1.277
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
55
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
1
Comarca
67
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
4
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
37
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
10
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
59
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
69
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
69
Comarca
-634
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
16,45
Comarca
-5,16
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,15
Comarca
-7,21
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
23,61
Comarca
2,06
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
169
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
145
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
149
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
102
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
171
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
4
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
13
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
19
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
12,6
Comarca
19,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
16,2
Comarca
24,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
31,3
Comarca
23
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
39,9
Comarca
32,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
399
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
63,2
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
420
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
48,6
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
339
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,5
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
61,9
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
399
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
75
Comarca
2.780
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
75
Comarca
2.365
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
150
Comarca
5.150
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
165
Comarca
5.555
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
130
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
180
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
400
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
2.920
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
3.630
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
365
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
70
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
165
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
685
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.280
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.120
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
845
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
950
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
715
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
3.630
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
20
Comarca
512
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
86
Comarca
3.731
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
904,54
Comarca
925,3
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
39
Comarca
1.544
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
35
Comarca
1.606
Catalunya
783.019

Total

Municipi
74
Comarca
3.150
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,2
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,3
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
10,4
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
13,2
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
6,5
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
6,7
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
13,2
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
157
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
192
Comarca
6.328
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
349
Comarca
11.992
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
45
Comarca
47,2
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
96
Comarca
94,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
499
Comarca
18.136
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
28.479
Comarca
29.117
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
159
Comarca
201
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.555
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.002
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
821
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
338
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.159
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
483
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
117
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
93
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
31
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
52
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
9
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
34
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
821
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
57
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
7
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
116
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
699
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
660
Comarca
1.794
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
10
Comarca
524
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
281
Comarca
7.004
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
47
Comarca
946
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
65
Comarca
2.818
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
18
Comarca
775
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
411
Comarca
11.543
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,49
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,9
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
68,38
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74