al contingut a la navegació Informació de contacte

Normativa

Requisits d'accés

El temps d’estada de les empreses al CEI Pallars Jussà serà d’un màxim de tres anys. De forma extraordinària i sota petició justificada de l’usuari, es podrà autoritzar un període de pròrroga màxima de dos anys. En cas d’autoritzar-se la pròrroga el preu d’aplicació serà el que en aquell moment sigui vigent.

Els despatxos seran assignats en funció de la seva disponibilitat i prèvia presentació per part del sol·licitant de:

  • Imprès de sol·licitud
  • DNI i/o CIF de l’empresa
  • Document de domiciliació bancària

Si el Consell Comarcal del Pallars Jussà ho considera convenient per la tipologia d’empresa; pla d’empresa CAT emprèn, alta d’autònoms i assegurança de RC locativa.

Article 6.1 Espais de teletreball

Les persones que vulguin utilitzar un despatx o sala de coworking hauran de presentar la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud
  • DNI
  • Document de domiciliació bancària